Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080

SMS Brandname - Phương thức truyền thông thương hiệu thân thiện (07-12-2015)

SMS Brandname là dịch vụ dành cho cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá thương hiệu,sản phẩm, dịch vụ đến đông đảo khách hàng qua tin nhắn SMS hiển thị thương hiệu.

Cước sử dụng dịch vụ SMS Brandname (06-07-2018)

SMS Brandname - Tin nhắn thương hiệu là một giải pháp Marketing thông qua tin nhắn. Qua đó Thương hiệu của Doanh nghiệp sẽ xuất hiện ở phần Người gửi (From/ Sender) của tin nhắn thay cho đầu số nhắn tin hoặc số điện thoại thông thường.
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy