Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080

I- VNPT VĨNH LONG

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3831199 – Fax: 0270 3837444

1- Trung Tâm Điều Hành Thông Tin

Địa chỉ: Ấp Thanh Mỹ 1 – Xã Thanh Đức – Huyện Long Hồ

Điện thoại : 0270 3823210 – Fax: 0270 3838444

2- Trung Tâm Viễn Thông Vĩnh Long

Địa chỉ: 144 Nguyễn Huệ – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3898098 – Fax: 0270 3834111

3- Trung Tâm Viễn Thông Long Hồ

Địa chỉ: Khóm 1- Thị trấn Long Hồ - Huyện Long Hồ

Điện thoại : 0270 3898098 – Fax: 0270 3834111

4- Trung Tâm Viễn Thông Mang Thít

Địa chỉ: Khóm 1- Thị trấn Cái Nhum - Huyện Mang Thít

Điện thoại : 0270 3841777 – Fax: 0270 3930666

5- Trung Tâm Viễn Thông Vũng Liêm

Địa chỉ: Khóm 1- Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm

Điện thoại : 0270 3871999 – Fax: 0270 3971666

6- Trung Tâm Viễn Thông Trà Ôn

Địa  chỉ: 10A – Lê Văn Duyệt - Thị trấn Trà Ôn - Huyện Trà Ôn

Điện thoại : 0270 3771111 – Fax: 0270 3772666

7- Trung Tâm Viễn Thông Tam Bình

Địa chỉ: Khóm 3- Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình

Điện thoại : 0270 3711111 – Fax: 0270 3721666

8- Trung Tâm Viễn Thông Bình Minh

Địa chỉ: 127/15 Ngô Quyền – P. Cái Vồn - Thị xã Bình Minh

Điện thoại : 0270 3892222 – Fax: 0270 3742666

9- Trung Tâm Viễn Thông Bình Tân

Địa chỉ: Ấp Tân Thuận – Xã Tân Quới – Huyện Bình Tân

Điện thoại : 0270 3766222 – Fax: 0270 3766444

 

II- TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - VĨNH LONG

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3831199 – Fax: 0270 3837444

1- Đài Hỗ Trợ Khách Hàng

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3823105

2- Phòng Khách Hàng Tổ Chức - Doanh Nghiệp

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3838005 

3- Phòng Bán Hàng Thành Phố Vĩnh Long

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3822935

4- Phòng Bán Hàng Long Hồ

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3943333

5- Phòng Bán Hàng Mang Thít

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3930999

6- Phòng Bán Hàng Vũng Liêm

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3971777

7- Phòng Bán Hàng Trà Ôn

Địa chỉ: Quang Trung, Khu 1, Thị trấn Trà ôn, huyện Trà ôn, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3772789

8- Phòng Bán Hàng Tam Bình

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3712222

9- Phòng Bán Hàng Bình Minh

Địa chỉ: 127/15 Khóm 1, phường Cái Vồn, TX Bình Minh, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3742222

10- Phòng Bán Hàng Bình Tân

Địa chỉ: Tồ 15, Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3766766

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy