Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

I- VNPT VĨNH LONG

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3831199 – Fax: 0270 3837444

1- Trung Tâm Điều Hành Thông Tin

Địa chỉ: Ấp Thanh Mỹ 1 – Xã Thanh Đức – Huyện Long Hồ

Điện thoại : 0270 3823210 – Fax: 0270 3838444

2- Trung Tâm Viễn Thông Vĩnh Long

Địa chỉ: 144 Nguyễn Huệ – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3898098 – Fax: 0270 3834111

3- Trung Tâm Viễn Thông Long Hồ

Địa chỉ: Khóm 1- Thị trấn Long Hồ - Huyện Long Hồ

Điện thoại : 0270 3898098 – Fax: 0270 3834111

4- Trung Tâm Viễn Thông Mang Thít

Địa chỉ: Khóm 1- Thị trấn Cái Nhum - Huyện Mang Thít

Điện thoại : 0270 3841777 – Fax: 0270 3930666

5- Trung Tâm Viễn Thông Vũng Liêm

Địa chỉ: Khóm 1- Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm

Điện thoại : 0270 3871999 – Fax: 0270 3971666

6- Trung Tâm Viễn Thông Trà Ôn

Địa  chỉ: 10A – Lê Văn Duyệt - Thị trấn Trà Ôn - Huyện Trà Ôn

Điện thoại : 0270 3771111 – Fax: 0270 3772666

7- Trung Tâm Viễn Thông Tam Bình

Địa chỉ: Khóm 3- Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình

Điện thoại : 0270 3711111 – Fax: 0270 3721666

8- Trung Tâm Viễn Thông Bình Minh

Địa chỉ: 127/15 Ngô Quyền – P. Cái Vồn - Thị xã Bình Minh

Điện thoại : 0270 3892222 – Fax: 0270 3742666

9- Trung Tâm Viễn Thông Bình Tân

Địa chỉ: Ấp Tân Thuận – Xã Tân Quới – Huyện Bình Tân

Điện thoại : 0270 3766222 – Fax: 0270 3766444

 

II- TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - VĨNH LONG

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3831199 – Fax: 0270 3837444

1- Đài Hỗ Trợ Khách Hàng

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3823105

2- Phòng Khách Hàng Tổ Chức - Doanh Nghiệp

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3838005 

3- Phòng Bán Hàng Thành Phố Vĩnh Long

Địa chỉ: 03 Trưng Nữ Vương Vương – Phường 1 – Tp. Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3822935

4- Phòng Bán Hàng Long Hồ

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3943333

5- Phòng Bán Hàng Mang Thít

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3930999

6- Phòng Bán Hàng Vũng Liêm

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3971777

7- Phòng Bán Hàng Trà Ôn

Địa chỉ: Quang Trung, Khu 1, Thị trấn Trà ôn, huyện Trà ôn, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3772789

8- Phòng Bán Hàng Tam Bình

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3712222

9- Phòng Bán Hàng Bình Minh

Địa chỉ: 127/15 Khóm 1, phường Cái Vồn, TX Bình Minh, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3742222

10- Phòng Bán Hàng Bình Tân

Địa chỉ: Tồ 15, Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3766766

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy