Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (18-11-2019)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dich vụ thuế điện tử.

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (15-11-2019)

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (15-11-2019)

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (15-11-2019)

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (15-11-2019)

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (19-07-2019)

- Giấy mời đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho DN, Hợp tác xã trên địa bàn TP Vĩnh Long và Phổ biến Thuế thu nhập cá nhân cho các DN, Tổ chức...

Thông báo tập huấn quyết toán Thuế và đối thoại doanh nghiệp (12-03-2019)

Chi cục thuế TP Vĩnh Long- Thông báo tập huấn quyết toán Thuế và đối thoại doanh nghiệp.

CHI CỤC THUẾ TP VĨNH LONG (17-12-2018)

Thông báo về việc nộp thuế cuối năm 2018

THÔNG BÁO THUẾ (22-10-2018)

Nghành Thuế tỉnh Vĩnh Long Thông báo đến Quí Công ty, Doanh nghiệp sản xuất.

Tập huấn triển khai Nghị định số 119 của chi cục thuế TP Vĩnh Long (11-10-2018)

Giấy mời triển khai Nghị định số 119 của chi cục thuế TP Vĩnh Long tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị ngày 19/10/2918.
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy