Thứ năm, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LƯU ĐỘNG T09/2023
STT ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN ĐỊA CHỈ NGÀY BÁN HÀNG
I. THÀNH PHỐ VĨNH LONG
1 CH Khánh Quang 14h00-17h00 Số 50F, Đinh Tiên Hoàng, P8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 04/09/2023
2 CH Thiên Hào 14h00-17h00  Số 110A/9 Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long 06/09/2023
3 CH Phúc Lộc 07h30-11h00 Số 135B, Đ 2/9, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 07/09/2023
4 CH Cẩm Loan 07h30-11h00 Số 258A, Tổ 1, K. Tân Quới Đông, P. Trường An, Tp. Vĩnh Long 11/09/2023
5 CH Vĩnh Phát 14h00-17h00 Lê Thái Tổ, Phường 2, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long 13/09/2023
6 CH Nhật Quang 14h00-17h00 Số 102K, Đ 2/9, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 18/09/2023
7 CH Minh Tuấn 14h00-17h00 Số 35B/2 Ấp Thanh Mỹ 1, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long 21/09/2023
8 CH A Bờm 07h30-11h00 Số 64/15K, Tổ 1, Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 25/09/2023
9 CH Khánh Quang 07h30-11h00 Số 50F, Đinh Tiên Hoàng, P8, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 26/09/2023
10 CH Thiên Hào 07h30-11h00  Số 110A/9 Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long 28/09/2023
11 QLHC & TTXH 07h00-17h00 Đường Phó Cơ Điều, P3, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 04/09 - 29/09/2023
12 CA Xuất nhập Cảnh 07h00-17h00 Đường Phó Cơ Điều, P3, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 04/09 - 29/09/2023
13 CA TP. Vĩnh Long 07h00-17h00 Đường Trưng Nữ Vương, P 1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long 04/09 - 29/09/2023
14 Trường ĐHSPKT VL 8h00- 17h00 Đường Nguyễn Huệ, P2, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 04/09 - 29/09/2023
15 Trường ĐHXD MT 8h00- 17h00 Đường Phó Cơ Điều, P3, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 04/09 - 29/09/2023
II. HUYỆN BÌNH TÂN
1 CH Hồng Dung  8h00 - 16h00 Thành Quới Xã Thành Đông - Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
2 CH Hữu Tâm 8h00 - 16h00 Xã Tân Lược - Xã Tân Lược - Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
3 CH Kim Ngọc 8h00 - 16h00 Tổ 16 khóm Tân Thuận, TT Tân Quới, huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
4 CH Nghĩa 8h00 - 16h00 Xã Nguyễn Văn Thảnh - Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
5 CH Thanh Chí 8h00 - 16h00 Ấp Tân Lộc xã Tân Lược,huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
6 CH Thúy Sơn 8h00 - 16h00 Tổ 05 Xã Tân Thành - Xã Tân Thành - Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
7 CH Hữu Sang 8h00 - 16h00 Tân Hậu Xã Tân Bình - Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
8 CH Thành Sang 8h00 - 16h00 Tổ 5, Tân Lập, Tân Thành, Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
9 CH Loan Phát 8h00 - 16h00 0139 Tân Minh, Tân Lược, Bình Tân, Vĩnh Long 05/09 - 30/09/2023
10 CH Nhân Nghĩa 8h00 - 16h00 Tổ 5, Tân Lập, Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long 05/09 - 30/09/2023
11 CH Thanh Vũ 8h00 - 16h00 Tổ 01 ấp An Thới, Tân An Thạnh, Bình Tân, Vĩnh Long 05/09 - 30/09/2023
12 CH Nguyễn Thắng 8h00 - 16h00 05 ấp Tân Lập Tân Thành Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
13 CH TC Phone 8h00 - 16h00 20 Ấp An Thới Tân An Thạnh Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
14 Trường THCS Thành Đông 8h00 - 16h00 Thị Trấn Tân Qưới Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
15 Trường THCS Thành Trung 8h00 - 16h00 Xã Tân Thành Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
16 Trường THCS Tân Thành 8h00 - 16h00 Xã Tân Thành Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
17 Trường THCS Thành Lợi 8h00 - 16h00 Xã Thành Lợi Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
18 Trường THCS Tân Bình 8h00 - 16h00 Xã Tân Bình Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
19 Trường THCS Tân Hưng 8h00 - 16h00 Xã Tân Hưng Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
20 Trường THCS Tân An Thạnh 8h00 - 16h00 Xã Tân An Thạnh Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
21 Trường THCS Nguyễn Văn Thảnh 8h00 - 16h00 Xã Nguyễn Văn Thảnh Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
22 Trường THCS Tân Lược 8h00 - 16h00 Xã Tân Lược Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
23 Trường THPT Mỹ Thuận 8h00 - 16h00 Xã Mỹ Thuận Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
24 Trường THPTTân Lược 8h00 - 16h00 Xã Tân Lược Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
25 Trường THPT Tân Qưới 8h00 - 16h00 Thị Trấn Tân Qưới Huyện Bình Tân 05/09 - 30/09/2023
III. HUYỆN LONG HỒ
1 Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long 06h30'-12h00' QL 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 07-10/09/2023
2 Trường Đại học Cửu Long 06h30'-12h00' QL 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 07-10/09/2023
3 Chợ Cầu Đôi 06h30'-8h00' Chợ Cầu Đôi, Long Hồ, Vĩnh Long 11/09/2023
4 Chợ Hòa Ninh 06h30'-8h00' Chợ Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long 11/09/2023
5 Chợ Hòa Ninh 06h30'-8h00' Chợ Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long 11/09/2023
6 Chợ Phú Quới 06h30'-8h00' Chợ Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 12/09/2023
7 Chợ Long Hồ 06h30'-8h00' Chợ Long Hồ, TT Long Hồ, Vĩnh Long 12/09/2023
8 Trường Cấp 3 Hòa Ninh 06h30'-12h00' Xã Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long 15-16/09/2023
9 Trường Cấp 3 Phạm Hùng 06h30'-12h00' 6233 QL 53, Long Hồ, Vĩnh Long 15-16/09/2023
10 Chợ An Bình 06h30'-8h00' Chợ An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long 18/09/2023
IV. HUYỆN MANG THÍT
1 CH Hoàng Dự 07h00-17h00 Tuyến Mỹ Phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mang Thít 04/09 - 30/09/2023
2 CH Huỳnh Cúc 07h00-17h00 Tuyến An Phước - Xã An Phước - Huyện Mang Thít 04/09 - 30/09/2023
3 Trường THCS Chánh An 06h00-17h00 ấp Mỹ Chánh, Chánh An, Amng Thít, Vĩnh Long 04/09 - 30/09/2023
4 CH Gia Hân 07h00-17h00 Số 45, Tổ 2, Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long 04/09 - 30/09/2023
5 Trường THCS Tân Long Hội 06h00-17h00 ấp Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít, Vĩnh Long 04/09 - 30/09/2023
6 Trường THCS Mỹ An 06h00-17h00 Mỹ An,  Mang Thít, Vĩnh Long 04/09 - 30/09/2023
7 Trường THCS An Phước 06h00-17h00  An Phước - Huyện Mang Thít 04/09 - 30/09/2023
8 CH Hoàng Quân 06h00-17h00 ấp Chợ, Mỹ An,  Mang Thít, Vĩnh Long 04/09 - 30/09/2023
V. HUYỆN TAM BÌNH
1 CH Út Phone 06h00-17h00 xã Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình, Vĩnh Long  06/09 - 30/09/2023
2 CH Tài Nguyên 06h00-17h00 xã Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
3 CH Ý Vy 06h00-17h00 xã Long Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
4 CH Trung Hớn  06h00-17h00 Xã Tân Lộc, Tam Bình Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
5 CH Mỹ Hạnh 06h00-17h00 xã Long Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
6 CH Mẫn Trần 06h00-17h00 xã Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
7 CH 7979 06h00-17h00 xã Phú Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
8 CH Quốc Bảo 06h00-17h00 Thị trấn Tam Bình - Vĩnh Long 06/09 - 30/09/2023
9 CH Thanh Tính 06h00-17h00 Ấp Phú Trường - Xã Song Phú - Huyện Tam Bình 06/09 - 30/09/2023
10 CH Thanh Bình 06h00-17h00 xã Hòa Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long  06/09 - 30/09/2023
VI. HUYỆN TRÀ ÔN
1 CH Hoàng Tâm 06h00-17h00 Khu 3 - Thị trấn Trà Ôn - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
2 CH Khang Duy 06h00-17h00 93 Khu 2 - Thị trấn Trà Ôn - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
3 CH Lê Việt 06h00-17h00 Ấp La Ghì - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
4 CH Nguyễn Trung 06h00-17h00 Khu Phố Hựu Thành - Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
5 CH Thành Công 06h00-17h00 Ấp Vĩnh Trinh - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
6 CH Thành Tài 06h00-17h00 Ấp La Gì - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
7 CH Toàn Mobile 06h00-17h00 Ấp Vĩnh Trinh - Xã Vĩnh Xuân- Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
8 CH Trong Mơ 06h00-17h00 Số 10, Lê Văn Duyệt, Khu 1, TT Trà Ôn, Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
9 CH Trường Thũy 06h00-17h00 Ấp Tân An - Xã Lục Sỹ Thành - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
10 CH Tấn Hưng 06h00-17h00 Ấp Trà Ngoa - Xã Trà Côn - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
11 CH Nguyễn Trạng 06h00-17h00 Ấp Vĩnh Hòa - Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
12 CH Hoàng Tú 06h00-17h00 Tổ 3 Ấp Tầm Vu, Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long 05/09 - 30/09/2023
13 CH Trung Kiên 06h00-17h00 Tổ 8 Ấp Mỹ An, Tân Mỹ, Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
14 CH Trường Giang 06h00-17h00 8, Ấp Cống Đá, Thuận Thới, Trà Ôn 05/09 - 30/09/2023
15 CH Thanh Mobile 06h00-17h00 Tổ 09 ấp Cống Đá, Thuận Thới, Trà Ôn, Vĩnh Long 05/09 - 30/09/2023
16 Trường THCS Thị Trấn 06h00-17h00 Khu 2 Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tĩnh Vịnh Long 05/09 - 30/09/2023
17 Trường THPT Thị Trấn 06h00-17h00 Khu 3 Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tĩnh Vịnh Long 05/09 - 30/09/2023
VII. TX HUYỆN BÌNH MINH
1 CH Minh Huấn 06h00-17h00 Ấp Thuận Tiến A - Xã Thuận An - Thị xã Bình Minh 05/09 - 29/09/2023
2 CH Minh Mobile 06h00-17h00 Khóm 1, Phường Cái Vồn Bình Minh 05/09 - 29/09/2023
3 CH Tấn Hưng 06h00-17h00 Khóm 1 - Phường Cái Vồn - Thị xã Bình Minh 05/09 - 29/09/2023
4 CH Ngọc Linh 06h00-17h00 Khóm Đông Thuận - Phường Đông Thuận 05/09 - 29/09/2023
5 CH Thảo Ngân 06h00-17h00 Ấp Đông Thạnh A - Xã Đông Thạnh - Thị xã Bình Minh 05/09 - 29/09/2023
6 CH Thùy Linh 06h00-17h00 Ấp Hóa Thành 2 - Xã Đông Thành - Thị xã Bình Minh 05/09 - 29/09/2023
7 CH Tuấn An 06h00-17h00 4453 Ấp Đông Lợi - Xã Đông Bình - Thị xã Bình Minh 05/09 - 29/09/2023
8 CH Minh Hoàng 06h00-17h00 483 Tổ 7, Đông Thuận, TX Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long 05/09 - 29/09/2023
9 CH HT Store 06h00-17h00 129 Tổ 10, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long 05/09 - 29/09/2023
10 Khu công nghiệp Bình Minh 10h00-13h00 Xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Thứ 5&6 hàng tuần
11 Các trường học trên địa bàn BMH 06h00-7h00 và 12h00 - 13h00 Toàn địa bàn 05/09 - 29/09/2023
VIII. HUYỆN VŨNG LIÊM
1 CH Minh Hoàng VNPT 6h00 - 17h00 ổ 4, ấp hiếu minh B, Vũng Liêm, Vĩnh Long 05/09 - 28/09/2023
2 CH Vĩnh Khánh 6h00 - 17h00 Thái Bình - Xã Thanh Bình - Huyện Vũng Liêm 05/09 - 28/09/2023
3 CH Nguyễn Hoàng 6h00 - 17h00 Khóm I - Thị Trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm 05/09 - 28/09/2023
4 CH Tuyết Sương 6h00 - 17h00 Khóm I - Thị Trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm 05/09 - 28/09/2023
5 CH Minh Hiếu 6h00 - 17h00 Ấp 8- Xã Trung Ngãi - Huyện Vũng Liêm 05/09 - 28/09/2023
6 CH Minh Phát 6h00 - 17h00 Số 1463 tổ 3 ấp 7, xã Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long 05/09 - 28/09/2023
7 Trường THCS-THPT Phan Văn Đáng 6h00 - 17h00 Ấp 8 Xã Tân An Luông 05/09 - 28/09/2023
8 Trường THCS-THPT Hiếu Nhơn 6h00 - 17h00 Ấp Hiếu Minh B Xã Hiếu Nhơn 05/09 - 28/09/2023
9 Trường THCS-THPT Thanh Bình 6h00 - 17h00 Ấp Thanh Lương Xã Thanh Bình 05/09 - 28/09/2023
10 Trường THPT Võ Văn Kiệt 6h00 - 17h00 Ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm 05/09 - 28/09/2023
11 Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự 6h00 - 17h00 Số 38 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thị trấn Vũng Liêm 05/09 - 28/09/2023
12 Trường THPT Hiếu Phụng 6h00 - 17h00 Ấp Tân Quang Xã Hiếu Phụng 05/09 - 28/09/2023
13 Trường THCS Trung An 6h00 - 17h00 Ấp An Phước Xã Trung An 05/09 - 28/09/2023
14 Trường THCS Trung Hiếu 6h00 - 17h00 Ấp Trung Điền Xã Trung Hiếu 05/09 - 28/09/2023
15 Trường THCS Lê Hữu Thanh 6h00 - 17h00 Ấp Trung Hưng Xã Trung Hiệp 05/09 - 28/09/2023
16 Trường THCS Nguyễn Việt Hùng 6h00 - 17h00 Ấp Hòa Nghĩa Xã Trung Thành Tây 05/09 - 28/09/2023
17 Trường THCS Tân Quới Trung 6h00 - 17h00 Ấp Rạch Đôi Xã Tân Quới Trung 05/09 - 28/09/2023
18 Trường THCS Lưu Văn Mót 6h00 - 17h00 Ấp Phú Thới Xã Quới Thiện 05/09 - 28/09/2023