Thứ tư, ngày 21 tháng 02 năm 2024
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080

VNPT Vĩnh Long

Trụ sở: Số 3, Trưng Nữ Vương, phường 1 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3829999
Fax: (0270) 3831666

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy