Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Giá cước dịch vụ VNPT-eINVOICE (26-09-2019)

Giá cước dịch vụ VNPT-eINVOICE do VNPT-Vĩnh Long cung cấp như sau:

"VNPT-eINVOICE" Phát hành nhanh - An toàn, bảo mật - Tiết kiệm chi phí. (24-10-2019)

Hóa đơn điện tử là giải pháp giúp Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy