Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080

Giá cước dịch vụ VNPT-eINVOICE (26-09-2019)

Giá cước dịch vụ VNPT-eINVOICE do VNPT-Vĩnh Long cung cấp như sau:

"VNPT-eINVOICE" Phát hành nhanh - An toàn, bảo mật - Tiết kiệm chi phí. (24-10-2019)

Hóa đơn điện tử là giải pháp giúp Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy