Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Điện thoại di động trả sau
Dịch vụ internet
Điện thoại di động trả trước
Dịch vụ truyền số liệu
Dịch vụ theo yêu cầu MyTV
Dịch vụ chữ ký số
Dịch vụ phát wifi/3G cho xe khách
Dịch vụ quảng cáo doanh nghiệp 1080

Giá cước dịch vụ VNPT-HIS (06-07-2018)

Giá cước dịch vụ VNPT-HIS của VNPT cung cấp như sau:

Tại sao phải sử dụng dịch vụ VNPT-HIS (06-07-2018)

Tập đoàn VNPT đã phát triển VNPT-HIS, một hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện nhằm tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng của ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, VNPT-HIS đã được ứng dụng từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, xã cho hơn 6.920 cơ sở Y tế (trong tổng số 13.000 cơ sở Y tế trên cả nước), được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần tiết kiệm chi phí và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ sở Y tế này.
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy